!در بوداپست خوش آمدید (IOM) به ویبسایت حمایت از کودکان سازمان بین المللی مهاجرت

 

هر کودکی - به معنی هر فرد زیر سن 18- هر جا که زندگی میکند دارای حقوق و مسئولیت ها میباشد. آگاهی از این حقوق و مسئولیت ها، بالخصوص در مورد گروه های آسیب پذیر مانند کودکان در حال حرکت بسیار مهم است. در کشوری که زبان و مراحل اصلی پروسه پناهندگی آنرا نمی دانند درمعرض خطر آن قرار دارند که درمورد وضعیت شان معلومات درست دریافت نکنند.

این آگاهی نامه (بروشور) به منظور فراهم نمودن اطلاعاتی به طور خلاصه و قابل درک در مورد حقوق و مسئولیت های کودکان و همچنین مراحل اصلی پروسه پناهندگی در مجارستان و خدمات موجود در این کشور میباشد. نسخه های چاپ شده این آگاهی نامه را به هفت زبان مختلف میتوانید در محل های دریافت کنید:

 

  • مرکز پذیرش کودکان زیر سن در شهر Fót
  • مرکز پذیرش پناهندگان در واموش سبادی Vámosszbadi
  • محل ترانزیت در روسکه Röszke
  • محل ترانزیت در تومپا Tompa

 

لطفا برای خواندن این آگاهی نامه روی عکس سمت راست کلیک کنید.

 

مشاوره:

همکاران سازمان بین المللی مهاجرت  (IOM)به منظور ارائه پشتیبانی مستقیم و معلومات مؤثق و درست به کودکان مهاجر در هر هفته از چهار تسهیلات فوق الذکر در مجارستان بازدید میکنند.

 

مشاوره به زبان های انگلیسی، پشتو، فارسی، دری و اردو در دسترس میباشد.

تاریخ های مشاوره  در ماه سپتامبر 2017:

مرکز پذیرش کودکان زیر سن در شهر Fót

4 سپتامبر              13:30-17:30              

15 سپتامبر            13:30-17:30                  

                          

محل ترانزیت در روسکه Röszke

12 سپتامبر            10:30-12:30  13:00-16:00                                    

محل ترانزیت در تومپا Tompa

13 سپتامبر            10:30-12:30  13:00-16:00                                 

مرکز پذیرش پناهندگان در واموش سبادی Vámosszbadi

05 سپتامبر            10:30-12:30  13:00-16:00                         

14 سپتامبر            10:30-12:30  13:00-16:00            

 

For information in the following languages, please click: 

           

   ENGLISH                FRANÇAIS

            

  MAGYAR               پشتو/ دری

           

  اردو                             فارسی           

           

عربی