Üdvözlet az IOM gyermekvédelmi projektjének weboldalán!

 

A gyermekek védelme a menekült és a migráns válság kontextusában Európában című 18 hónapon át tartó projekt (2016. október-2018. április) az Európai Unió közvetlen támogatásával valósul meg hét IOM iroda részvételével – Olaszország, Görögország, Bulgária, Szlovénia, Magyarország, Horvátország és Ausztria – a fő belépési, tranzit illetve célországokban. A projekt keretein belül szorosan együttműködünk kormányzati és nem-kormányzati szervekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel úgy mint, UNICEF, UNHCR és Save the Children

2016. januárjától szeptember közepéig bezárólag az IOM adatai alapján (Flow Monitoring System) 312 100 menekült és migráns érkezett Európába szárazföldi és tengeri útvonalon. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) felmérése alapján megállapította, hogy a térség jelentős hiányosságokat mutat a gyermekek azonosításának területén. Visszatérő problémát jelent az egyértelmű iránymutatás és tájékoztatás hiánya, a limitált számú szakképzett munkaerő, valamint a a nem megfelelő befogadó körülmények, melyek mind hozzájárulnak a gyermekek sérülékenységéhez. Az IOM a térség összes országában növekedést állapított meg az emberkereskedelem és a kizsákmányolás áldozatainak számát illetően, továbbá azon gyermekek körében is, akik nem igényelnek semmi fajta védelmet, így próbálva elérni kívánt úti céljukat.

A projekt négy fő modulból épül fel, melyek a következőek:

Gyermekbarát anyagok és tanácsadás

Minden gyermeknek, azaz minden 18 év alatti személynek, jogai és kötelezettségei vannak, függetlenül attól, hogy hol él vagy honnan származik. Ezen jogok és kötelezettségek ismerete különösen fontos az olyan sérülékeny csoportok számára mint például az úton lévő gyermekek. Olyan országokban, ahol nem beszélik a nyelvet, nem ismerik a menekültügyi eljárást, fenáll a veszélye annak, hogy nem lesznek megfelelően informálva helyzetükről. 

A lenti szórólap rövid és  könnyen érthető módon nyújt tájékoztatást a gyermekek jogairól és kötelezettségeiről valamint a menekültügyi eljárás főbb lépéseiről és a különböző elérhető szolgáltatásokról. A szórólap nyomtatott formában hét nyelven (angol, magyar, francia, arab, urdu, fárszi, pastu) érhető el a következő intézményekben: Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthona Fóton, Vámosszabadi Befogadó Állomás, röszkei és tompai tranzit zóna. 

A szórólap elolvasásához kérlek kattints a képre!

Tanácsadás

Az IOM Budapest munkatársai négy intézményt látogatnak heti rendszerességgel, hogy közvetlen támogatást és információt nyújtsanak bizalmas keretek között a migráns gyermekeknek. 

A tanácsadás a következő nyelveken érhető el: angol, pastu, dari, fárszi, urdu.

 

 

 

 

Gyermekvédelmi iránymutatások

A projekt keretében a résztvevő IOM irodák sztenderd működési eljárásrendeket (Standard Operating Procedure, SOPs) vagy gyermekvédelmi iránymutatásokat dolgoznak ki vagy vesznek részt ezek kidolgozásában más partnerekkel együtt, hogy támogassák és megerősítsék a meglévő nemzeti gyermekvédelmi rendszereket. Az SOP-k és iránymutatások a nemzetközi és európai uniós sztenderdekkel összhangban kerül kidolgozásra, ezzel is elősegítve a hatékony transznacionális együttműködést, garantálva a gyermekek jogait valamint a legfőbb (mindenek felett álló) érdeküket a határokon átívelő ügyekben mint például a családegyesítés vagy az önkéntes hazatérés. 

 

Az IOM Budapest által kidolgozásra került Gyermekjogi iránymutatás a migráns gyermekek védelmében című dokumentum összegzi a nemzeti és nemzetközi jogi kereteket valamint a gyermekbarát eljárás jellemzőit. A kormáyzati és nem-kormányzati szervezetekkel folytatott fókuszcsoportos találkozások alkalmával két fő problémakör került azonosításra, a sérülékenység azonosítása és az életkormeghatározás, melyekkel az Iránymutatás kiemelten is foglalkozik.

 

Kapacitásnövelés

Gyermekvédelmi és nemzeti migrációs szakértők, továbbá nem kormányzati szervek számára, és egyéb gyermekek jólétéért dolgozó személyeknek tartott tréningek célja, hogy biztosítsa a sztenderdek és a ’ne árts’ humanitárius elv figyelembevételét és betartását minden esetben.  

Az IOM Budapest a Cordelia Alapítvánnyal, az Országos Rendőrfőkapitánysággal valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal együttműködésben tartott tréningeket, a UNHCR és a fóti Kíésrő Nélküli Kiskorúak Otthonának szakértői részvételével, a gyermekjogokról és a migráns gyermekek sérülékenységéről az első vonalban dolgozó rendvédelmi és menekültügyi munkatársak számára Budapesten, Kiskunhalason és Szegeden. 

A  tréningek az ősszel folytatódnak. További információ a megtartott tréningekről itt érthető el (angol nyelven).

Adatgyűjtés

Az IOM megfigyelései szerint a migráns gyermekekre vonatkozó megbízható, rendszerezett adatok hiánya komoly problémát jelent ezen sérülékeny csoport hatékony védelmének ellátásában az EU tagállamaiban. Ezek az adatok elengedhetetlenek lennének például családegyesítések és eltűnt gyermekek felkutatása során.

A regionális gyermekvédelmi projekt keretein belül az IOM Budapest kezdeményezésére kidolgozásra került egy különálló gyermek-specifikus modul mely elsősorban a gyermekek szubjektív jóllétére fókuszál olyan konkrét témákat érintve, mint az elszállásolási körülmények, nyelvi problémák, kortársakkal való kapcsolatok, szubjektív egészség, oktatás.  

Az adatgyűjtés a következő országokban zajlik folyamatosan: Bulgária, Horvátország, Görögország, Magarország, Szlovénia.

Az IOM munkatársai rendszeresen látogatják a következő intézményeket, hogy interjút készítsenek gyermekekkel:​

1.       Tranzit zóna, Röszke

2.       Tranzit zóna, Tompa 

 

For information in the following languages, please click: 

           

   ENGLISH                FRANÇAIS

            

  MAGYAR               پشتو/ دری

           

  اردو                              فارسی           

           

عربی