About IOM

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM - International Organization for Migration)

A Nemzetközi Migrációs Szervezetet (IOM) 1951-ben alapították. Napjainkban a vezető kormányközi szervezet a migráció területén, az ENSZ társult szerezete, amely szorosan együttműködik nemcsak kormányzati szervekkel, hanem kormányközi és nem kormányzati szervekkel is.

A szervezetnek 166 tagállama van, további 8 állam pedig megfigyelő státusszal rendelkezik. A szervezetnek több mint 100 országban található kihelyezett irodája. Az IOM elkötelezett az emberhez méltó és rendezett migráció elősegítése iránt, melyet különböző szolgáltatások és tanácsadás biztosításával tesz lehetővé a kormányzati szervek és a migránsok számára

A szervezet célja, hogy a migráció emberhez méltó és rendezett körülmények között folyjon, továbbá, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködést és párbeszédet a migrációval kapcsolatban. Ezen felül céljai között szerepel gyakorlati megoldások keresése a migrációval összefüggő problémák kezelésére, valamint humanitárius segítségnyújtás a rászoruló migránsok számára, akár menekültek akár belső menekültek (internally displaced people).

Az IOM Alkotmánya elismeri és ösztönzi a kapcsolatot a migráció és a gazdasági, szociális és kulturális fejlődés között, valamint a mozgásszabadsághoz való jogot.

A szervezet a migráció management 4 területén dolgozik:

  • migráció és fejlesztés (migration and development)
  • a migráció elősegítése (facilitating migration)
  • a migráció szabályozása          (regulating migration)
  • a kényszerített migráció          (forced migration)

Az IOM tevékenysége ezen területeken magába foglalja a nemzetközi migrációs jog és a politikai párbeszéd előmozdítását,a migránsok jogainak védelmét, a migráció egészségügyi és gender aspektusait

A Nemzetközi Migrációs Szervezet múltja

A Nemzetközi Migrációs Szervezetet 1951-ben, a második világháborút követően alapították Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME) néven.

Mandátuma szerint az európai országok kormányait volt hívatott segíteni a lehetséges célországok meghatározásában a mintegy 11 millió ember számára, akik a háborús helyzet miatt elhagyták eredeti lakóhelyüket. A szervezet az 1950-es években körülbelül egy millió migránsnak segített megszervezni utazását valamely célországba.

1952-ben a szervezet neve Európai Migránsok Kormányközi Bizottságára változott, majd 1980-ban Migránsok Kormányközi Bizottságára. 1989 óta viseli a Nemzetközi Migrációs Szervezet nevet. Ezen változások hűen tükrözik a szervezet profiljának módosulását: logisztikai szervezetből migrációs szervezetté változott. Bár az elmúlt fél évszázadban a szervezet tevékenysége végigkísérte az ember okozta katasztrófákat és a természeti csapásokat is – Magyarország (1956), Csehszlovákia (1968), Chile (1973), Vietnam (1975), Kuvait (1990), Koszovó (1999), Timor (1999), az ázsiai cunami és a pakisztáni földrengés ideje (2004/2005) – a szervezet alapértékei és céljai, miszerint az emberhez méltó és rendezett migráció hasznot hoz a migránsoknak és a társadalmaknak egyaránt mit sem változott, sőt egyre szélesebb körben talált meghallgatásra és elfogadásra.

A szervezet nagy utat tett meg alapítása óta. Egy operatív logisztikai szervezetből a vezető nemzetközi szervezetté nőtte ki magát a migráció területén, amely szorosan együttműködik a nemzeti kormányokkal és civil társadalmakkal, azzal a céllal, hogy elősegítse a migrációval összefüggő problémák megértését, támogassa a migrációhoz kapcsolódó szociális és gazdasági fejlődést, valamint megőrizze a migránsok emberi méltóságát és jólétét.

A tevékenységek széleskörű növekedését kísérte a szervezet terjeszkedése is. Jelenleg több mint 100 országban rendelkezik kihelyezett irodával, mintegy 5400 embert foglalkoztat és éves költségvetése az 1 milliárd dollárt közelíti.

A 21. században a Nemzetközi Migrációs Szervezet vált a legjelentősebb hivatkozási ponttá a migráció szociális, politikai és gazdasági aspektusait tekintve.