Migration and Development

Migráció és fejlődés

A migráció és a fejlődés két szorosan összefüggő folyamat. A fejlődés vonatkozásában a nemzetközi migráció két módon értelmezhető: egyrészt vonatkozik azon személyekre, akik önként hagyják el származási országukat így hozzájárulva célországuk és származási országuk gazdaságához egyaránt (amennyiben biztonságos a visszatérés), másrészt a kényszerített migráció áldozataira. A fejlődés egy dinamikus folyamat, amely magában foglalja a növekedést, a haladást és a fejlődést az emberi képességek és a döntési lehetőségek növekedésének céljával, valamint létre kíván hozni egy biztonságos közeget, ahol minden ember méltóságban és egyenlőségben élhet. A folyamat során elengedhetetlen a produktivitás, kreativitás fejlesztése és a döntési lehetőségek számának növekedése. A migráció és a fejlesztéspolitika közti kapcsolat hangsúlyozása az IOM stratégiájának középpontjában szerepel, ami jelenleg kiemelkedő szereppel bír, hiszen az emberek mobilitása korábban nem érzékelt magasságokat ölt.

Az IOM víziója

Az IOM célja, hogy támogassa a két folyamat közti kapcsolat pontosabb megértését, hogy a migrációban rejlő fejlesztési lehetőségek feltárásával (mind a társadalmak mind az egyének számára) hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez.

Célok 

Az IOM víziójának megvalósításához a következő eszközöket használja: kutatás, kapacitásnövelés a kormányzatok és a társadalmak számára, konfliktus sújtotta államok társadalmának stabilizálása, társadalomfejlesztés, diaszpórák összekötése származási országukkal, kapcsolatépítés releváns intézményekkel, cégekkel és hatóságokkal. Továbbá szervezetünk szolgáltatások széles skálájával áll a kormányzati szervek rendelkezésére, melyek célja a migránsok hatékony tudásátvitele származási országukba. Ilyen szolgáltatások a személyes találkozók, kiválasztás, elhelyezés, kompenzáció, reintegráció, monitorozás és értékelés. Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet szenteltünk a privát pénzügyi utalások elősegítésének, és az ebben rejlő fejlesztési kapacitásoknak.

Kedvezményezettek

Az IOM migráció és fejlesztési programjainak kedvezményezettjei elsősorban a migránsok és családjaik, valamint a diaszpóra közösségek, de a helyi, nemzeti és regionális kormányzati szervek és a privát szektor is.

Gyakorlati megközelítés

Az IOM által alkalmazott megközelítés foglalkozik a migráció kiváltó okaival, így képes beavatkozni azon területeken, amelyek ki vannak téve gazdasági célú migrációnak. Fegyveres konfliktus által érintett területeken szervezetünk igyekszik megteremteni a visszatérést elősegítő körülményeket azon egyének számára, akik kényszerített migráció áldozataivá váltak, bevételserkentő tevékenységekkel a munkahelyteremtést elősegíteni, valamint támogatni a diaszpórákban rejlő humán erőforrást, ezzel is hozzájárulva a szociális és gazdasági fejlődéshez. Figyelembe véve, hogy jelenleg a világ migránsainak közel fele nő, az IOM ezt a tényt fejlesztési tevékenysége során figyelembe veszi, és többek között az utalás könnyítését elősegítő projektje során gender specifikus álláspontot képvisel.

 

Kapcsolat:

Lehel Balázs

Telefon:           +36 1 472 2500

Email:              blehel@iom.int